UTBILDNINGAR
Praktisk filosofi 4 terminer, Lunds och Umeå Universitet
Teoretisk filosofi 1 termin, Lunds Universitet
Sundsgårdens Folkhögskola
Bildlärarlinjen, Umeå Universitet
Masterprogrammet i utbildningsvetenskap, Kristianstad Högskola
Genusvetenskap, Göteborgs Universitet

BÖCKER
Eyespeaker, 2018
Ansiktsboken, 2018
En dag är en dag, 2016
0, 2014
11 da:gar, 2011
När du är hemma, 2009

FILM
Eyespeaker

KRÖNIKOR OCH ARTIKLAR
Om Mansrollen
Om Klimatet

Om Sandlådan
Om Fotboll
Om Trygghet
Om Feminism

Om mig 2018
Om mig 2016
Om mig 2012

Husfilosof 2016