loading...

UTBILDNINGAR
Praktisk filosofi 4 terminer, Lunds och Umeå Universitet
Teoretisk filosofi 1 termin, Lunds Universitet
Sundsgårdens Folkhögskola
Bildlärarlinjen, Umeå Universitet
Masterprogrammet i utbildningsvetenskap, Kristianstad Högskola
Genusvetenskap, Göteborgs Universitet

BÖCKER
Eyespeaker, 2018
Ansiktsboken, 2018
En dag är en dag, 2016
0, 2014
11 da:gar, 2011
När du är hemma, 2009

FILM
Eyespeaker

KRÖNIKOR OCH ARTIKLAR
Om Fotboll
Om Trygghet
Om Feminism

Om mig 2018
Om mig 2016
Om mig 2012

Husfilosof 2016