2016 > 02

Paketerar mig. Tjugo nya bilder ser dagens ljus. Variationer på temat jag-emballage. Om jaget vore ett paket...

Läs hela inlägget »

När det kommer till detaljerna finns det ingen återvändo. Eftersom att detaljerna är universums mitt. Mitt universum.

Läs hela inlägget »

Åter upptar jag återupptagenheten i de pamflettartade flygbladsbilderna. Med jämna mellanrum från 2013 dyker de upp och återsamlas; WRAPPED PROMISE (YOU ARE), TURNING TELL US...

Läs hela inlägget »

Jag målar annars färdigt inför påskens konstrunda. Några bilder kvarstår att fånga in. Bilderna rör sig fritt i sitt tillblivande och vallas in i hägnet lagom till den distinktion som det innebär för bilden att bli färdig. Formulerad. Som en loj vallpojke, med läpparna lätt vilande mot den egenhändigt täljda sälgflöjten, låter jag bilderna ta gestalt i deras egen förnumstighet. När den skuttande och fristrosande bilden visar sin logik, sin tematiska öppning, då blir vallpojken en vallhundspoet som fått vittring på leken att samla och kantklippa den yviga frisyren som uppstått i det vilda. Slutligen vägs och mäts bilden in i hägnets innersta rum av den rigidare gestalten; chefsideologen, som borgar för uttryckets autencitet. Resultatet finner sig sedan en plats, upphängt på hägnets utsida för envar att beskåda.

Läs hela inlägget »

Vid barnens bord vaskas pärlor och staplas drömmar
På de vuxnas uppfällda klafflångbord står kvarnen
...
Så är lilla livet
By the campfire
Står gungstolen
...
Ett måleri
Att berätta

Läs hela inlägget »

Om allt som varit saknat en fantasi, vad vore då?
Inget.
Men om inget inte vore, saknades också en avgörande komponent.
Då fantasin saknat sina ängar och de ytor som krävs för tankens måleri och hjärtats poesi.
Amen

Läs hela inlägget »

2016 > 02

Paketerar mig. Tjugo nya bilder ser dagens ljus. Variationer på temat jag-emballage. Om jaget vore ett paket...

Läs hela inlägget »

När det kommer till detaljerna finns det ingen återvändo. Eftersom att detaljerna är universums mitt. Mitt universum.

Läs hela inlägget »

Åter upptar jag återupptagenheten i de pamflettartade flygbladsbilderna. Med jämna mellanrum från 2013 dyker de upp och återsamlas; WRAPPED PROMISE (YOU ARE), TURNING TELL US...

Läs hela inlägget »

Jag målar annars färdigt inför påskens konstrunda. Några bilder kvarstår att fånga in. Bilderna rör sig fritt i sitt tillblivande och vallas in i hägnet lagom till den distinktion som det innebär för bilden att bli färdig. Formulerad. Som en loj vallpojke, med läpparna lätt vilande mot den egenhändigt täljda sälgflöjten, låter jag bilderna ta gestalt i deras egen förnumstighet. När den skuttande och fristrosande bilden visar sin logik, sin tematiska öppning, då blir vallpojken en vallhundspoet som fått vittring på leken att samla och kantklippa den yviga frisyren som uppstått i det vilda. Slutligen vägs och mäts bilden in i hägnets innersta rum av den rigidare gestalten; chefsideologen, som borgar för uttryckets autencitet. Resultatet finner sig sedan en plats, upphängt på hägnets utsida för envar att beskåda.

Läs hela inlägget »

Vid barnens bord vaskas pärlor och staplas drömmar
På de vuxnas uppfällda klafflångbord står kvarnen
...
Så är lilla livet
By the campfire
Står gungstolen
...
Ett måleri
Att berätta

Läs hela inlägget »

Om allt som varit saknat en fantasi, vad vore då?
Inget.
Men om inget inte vore, saknades också en avgörande komponent.
Då fantasin saknat sina ängar och de ytor som krävs för tankens måleri och hjärtats poesi.
Amen

Läs hela inlägget »

2016 > 02

Paketerar mig. Tjugo nya bilder ser dagens ljus. Variationer på temat jag-emballage. Om jaget vore ett paket...

Läs hela inlägget »

När det kommer till detaljerna finns det ingen återvändo. Eftersom att detaljerna är universums mitt. Mitt universum.

Läs hela inlägget »

Åter upptar jag återupptagenheten i de pamflettartade flygbladsbilderna. Med jämna mellanrum från 2013 dyker de upp och återsamlas; WRAPPED PROMISE (YOU ARE), TURNING TELL US...

Läs hela inlägget »

Jag målar annars färdigt inför påskens konstrunda. Några bilder kvarstår att fånga in. Bilderna rör sig fritt i sitt tillblivande och vallas in i hägnet lagom till den distinktion som det innebär för bilden att bli färdig. Formulerad. Som en loj vallpojke, med läpparna lätt vilande mot den egenhändigt täljda sälgflöjten, låter jag bilderna ta gestalt i deras egen förnumstighet. När den skuttande och fristrosande bilden visar sin logik, sin tematiska öppning, då blir vallpojken en vallhundspoet som fått vittring på leken att samla och kantklippa den yviga frisyren som uppstått i det vilda. Slutligen vägs och mäts bilden in i hägnets innersta rum av den rigidare gestalten; chefsideologen, som borgar för uttryckets autencitet. Resultatet finner sig sedan en plats, upphängt på hägnets utsida för envar att beskåda.

Läs hela inlägget »

Vid barnens bord vaskas pärlor och staplas drömmar
På de vuxnas uppfällda klafflångbord står kvarnen
...
Så är lilla livet
By the campfire
Står gungstolen
...
Ett måleri
Att berätta

Läs hela inlägget »

Om allt som varit saknat en fantasi, vad vore då?
Inget.
Men om inget inte vore, saknades också en avgörande komponent.
Då fantasin saknat sina ängar och de ytor som krävs för tankens måleri och hjärtats poesi.
Amen

Läs hela inlägget »