2017 > 02

Produktionskrafterna helgar medlen.

Läs hela inlägget »

Ånga, fukt, lek och det meningsfulla.

Läs hela inlägget »

Nu framstår bilder även på det handgjorda pappret.

Läs hela inlägget »

När källan torkat ut och livet kallar.

Läs hela inlägget »

Påminner mig en vigsel.

Läs hela inlägget »

Stannar till vid minnesplatsen.

Läs hela inlägget »

Undrar om inte det övergripande temat för mitt konstnärliga projekt handlat om undergång. Att pröva projektets hållbarhet fram till dess haveri och sönderfall. I snart 15 år har jag haft 30 penslar i en uttjänt vaniljglassplastburk och färgtuberna i en skokartong. Konsten har uppstått i de glipor och på de platser som erbjudits inom ramen för livet. Familj, arbete och hemmets sysslor. Och konst. Detta för att jag ville ge tillbaka till samhället i form av min yrkesgärning, detta för att familjen väger tyngre än allt, detta för att det är ädelt att tvätta, gnugga kakel, baka bröd och vagga barnkroppar. Då blir det ingen konst historiskt sett. Det kan vara en gest att gömma sig bakom. Det kan vara en gest att undersöka genom att leva gesten. Abstraktionen vilar på dess konkreta ursprung, kramad ur en disktrasa. Sprungen ur mankemanget att hantera det splittrade, det som är "above all art". Mitt kontrakt till existensen.

Läs hela inlägget »

Försjunker en liten stund i den flod av teckningar som flödar i sociala medier apropå effekterna av det amerikanska valet. Rycks med i tryckvågen och ger mig i kast med några associationer. Förlägger scenen till Giottos fresker i Assisi och fransciskanska domäner.

Läs hela inlägget »

2017 > 02

Produktionskrafterna helgar medlen.

Läs hela inlägget »

Ånga, fukt, lek och det meningsfulla.

Läs hela inlägget »

Nu framstår bilder även på det handgjorda pappret.

Läs hela inlägget »

När källan torkat ut och livet kallar.

Läs hela inlägget »

Påminner mig en vigsel.

Läs hela inlägget »

Stannar till vid minnesplatsen.

Läs hela inlägget »

Undrar om inte det övergripande temat för mitt konstnärliga projekt handlat om undergång. Att pröva projektets hållbarhet fram till dess haveri och sönderfall. I snart 15 år har jag haft 30 penslar i en uttjänt vaniljglassplastburk och färgtuberna i en skokartong. Konsten har uppstått i de glipor och på de platser som erbjudits inom ramen för livet. Familj, arbete och hemmets sysslor. Och konst. Detta för att jag ville ge tillbaka till samhället i form av min yrkesgärning, detta för att familjen väger tyngre än allt, detta för att det är ädelt att tvätta, gnugga kakel, baka bröd och vagga barnkroppar. Då blir det ingen konst historiskt sett. Det kan vara en gest att gömma sig bakom. Det kan vara en gest att undersöka genom att leva gesten. Abstraktionen vilar på dess konkreta ursprung, kramad ur en disktrasa. Sprungen ur mankemanget att hantera det splittrade, det som är "above all art". Mitt kontrakt till existensen.

Läs hela inlägget »

Försjunker en liten stund i den flod av teckningar som flödar i sociala medier apropå effekterna av det amerikanska valet. Rycks med i tryckvågen och ger mig i kast med några associationer. Förlägger scenen till Giottos fresker i Assisi och fransciskanska domäner.

Läs hela inlägget »

2017 > 02

Produktionskrafterna helgar medlen.

Läs hela inlägget »

Ånga, fukt, lek och det meningsfulla.

Läs hela inlägget »

Nu framstår bilder även på det handgjorda pappret.

Läs hela inlägget »

När källan torkat ut och livet kallar.

Läs hela inlägget »

Påminner mig en vigsel.

Läs hela inlägget »

Stannar till vid minnesplatsen.

Läs hela inlägget »

Undrar om inte det övergripande temat för mitt konstnärliga projekt handlat om undergång. Att pröva projektets hållbarhet fram till dess haveri och sönderfall. I snart 15 år har jag haft 30 penslar i en uttjänt vaniljglassplastburk och färgtuberna i en skokartong. Konsten har uppstått i de glipor och på de platser som erbjudits inom ramen för livet. Familj, arbete och hemmets sysslor. Och konst. Detta för att jag ville ge tillbaka till samhället i form av min yrkesgärning, detta för att familjen väger tyngre än allt, detta för att det är ädelt att tvätta, gnugga kakel, baka bröd och vagga barnkroppar. Då blir det ingen konst historiskt sett. Det kan vara en gest att gömma sig bakom. Det kan vara en gest att undersöka genom att leva gesten. Abstraktionen vilar på dess konkreta ursprung, kramad ur en disktrasa. Sprungen ur mankemanget att hantera det splittrade, det som är "above all art". Mitt kontrakt till existensen.

Läs hela inlägget »

Försjunker en liten stund i den flod av teckningar som flödar i sociala medier apropå effekterna av det amerikanska valet. Rycks med i tryckvågen och ger mig i kast med några associationer. Förlägger scenen till Giottos fresker i Assisi och fransciskanska domäner.

Läs hela inlägget »