2018 > 03

Två dagars möte med många, såväl bekanta som nya, ansikten på årets konstrunda. Så tacksam för all god respons.

Läs hela inlägget »

En uppväxt spränger alla väggar. Familjebalansnumret lämnar inget hus intakt. Tack och lov för det.

Läs hela inlägget »

Ännu en familjebetraktelse. Som en organism omvandlas den. Några är närmare, andra tyngre eller lättare, vissa i drömmande grupp, andra solitära. Kontinenter på min världskarta.

Läs hela inlägget »

Firar i år 10 år på Konstrundan. Sedan jag började delta 2008 har jag haft så många fina möten med människor. Flera besökare har omvandlats till personliga vänner och bekanta. Ett fenomen i sig. Publikens respons ger både nyttig feedback på och inspiration till det konstnärliga arbetet. Kanske vi ses denna ”Runda”?!

Läs hela inlägget »

Lägger sista handen på målningen jag jobbat på sedan 1995. Lurar jag mig. Om inte tavlan lämnar min bostad bör den förändras vidare. Så har den gjort i drygt 20 år...

Läs hela inlägget »

De två satt där i soffan och delade varandras transparens. Klädedräkten var ett stormande hav varpå världen rämnade och återuppstod. Frågan flög genom de bådas medvetanden; ”vad är det som pågår?”

Läs hela inlägget »

Så var det det där vardagsdramat. Mask- och rolltagandet oss människor i mellan. En äger trädgårdsslangen och håller maskerad bestämt makten över tillgången på vatten bakom ryggen. En annan har lagt mask åt sidan och vänder rygg åt det hela. För vad gör det? Det rinner rikligt ur vattenkannan trots dess ändlighet. Som livet självt. I bakgrunden har den rosa kaminen lagt om skorstenens bana och leder nu ut ur taknock på tillbyggnaden. Som livet självt. Alla dessa historier...

Läs hela inlägget »

Arbetar längre och längre in i målningen. Efter fem år har en hel del hänt i berättelsen. Målningen är en spegel, en reflektionsyta, där livet försöker göra sig begripligt. Fångas och gestaltas. ”Här ute” finns en massa kroppar, ord och text, handlingar och intentioner. ”Där inne” bygger sig erfarenheten sitt konstverk, tanken och känslan sitt sandslott. Nu är jag och verket här. I andra bilder berättas om andra tolkningar av existensen. Den här berättelsen balanserar på en fin linje som skiljer vemodet från glädjen. Från en punkt som alltid blickar bakåt söks utsiktspunkter som skapar begriplighet och utsikt in i framtiden.

Läs hela inlägget »

2018 > 03

Två dagars möte med många, såväl bekanta som nya, ansikten på årets konstrunda. Så tacksam för all god respons.

Läs hela inlägget »

En uppväxt spränger alla väggar. Familjebalansnumret lämnar inget hus intakt. Tack och lov för det.

Läs hela inlägget »

Ännu en familjebetraktelse. Som en organism omvandlas den. Några är närmare, andra tyngre eller lättare, vissa i drömmande grupp, andra solitära. Kontinenter på min världskarta.

Läs hela inlägget »

Firar i år 10 år på Konstrundan. Sedan jag började delta 2008 har jag haft så många fina möten med människor. Flera besökare har omvandlats till personliga vänner och bekanta. Ett fenomen i sig. Publikens respons ger både nyttig feedback på och inspiration till det konstnärliga arbetet. Kanske vi ses denna ”Runda”?!

Läs hela inlägget »

Lägger sista handen på målningen jag jobbat på sedan 1995. Lurar jag mig. Om inte tavlan lämnar min bostad bör den förändras vidare. Så har den gjort i drygt 20 år...

Läs hela inlägget »

De två satt där i soffan och delade varandras transparens. Klädedräkten var ett stormande hav varpå världen rämnade och återuppstod. Frågan flög genom de bådas medvetanden; ”vad är det som pågår?”

Läs hela inlägget »

Så var det det där vardagsdramat. Mask- och rolltagandet oss människor i mellan. En äger trädgårdsslangen och håller maskerad bestämt makten över tillgången på vatten bakom ryggen. En annan har lagt mask åt sidan och vänder rygg åt det hela. För vad gör det? Det rinner rikligt ur vattenkannan trots dess ändlighet. Som livet självt. I bakgrunden har den rosa kaminen lagt om skorstenens bana och leder nu ut ur taknock på tillbyggnaden. Som livet självt. Alla dessa historier...

Läs hela inlägget »

Arbetar längre och längre in i målningen. Efter fem år har en hel del hänt i berättelsen. Målningen är en spegel, en reflektionsyta, där livet försöker göra sig begripligt. Fångas och gestaltas. ”Här ute” finns en massa kroppar, ord och text, handlingar och intentioner. ”Där inne” bygger sig erfarenheten sitt konstverk, tanken och känslan sitt sandslott. Nu är jag och verket här. I andra bilder berättas om andra tolkningar av existensen. Den här berättelsen balanserar på en fin linje som skiljer vemodet från glädjen. Från en punkt som alltid blickar bakåt söks utsiktspunkter som skapar begriplighet och utsikt in i framtiden.

Läs hela inlägget »

2018 > 03

Två dagars möte med många, såväl bekanta som nya, ansikten på årets konstrunda. Så tacksam för all god respons.

Läs hela inlägget »

En uppväxt spränger alla väggar. Familjebalansnumret lämnar inget hus intakt. Tack och lov för det.

Läs hela inlägget »

Ännu en familjebetraktelse. Som en organism omvandlas den. Några är närmare, andra tyngre eller lättare, vissa i drömmande grupp, andra solitära. Kontinenter på min världskarta.

Läs hela inlägget »

Firar i år 10 år på Konstrundan. Sedan jag började delta 2008 har jag haft så många fina möten med människor. Flera besökare har omvandlats till personliga vänner och bekanta. Ett fenomen i sig. Publikens respons ger både nyttig feedback på och inspiration till det konstnärliga arbetet. Kanske vi ses denna ”Runda”?!

Läs hela inlägget »

Lägger sista handen på målningen jag jobbat på sedan 1995. Lurar jag mig. Om inte tavlan lämnar min bostad bör den förändras vidare. Så har den gjort i drygt 20 år...

Läs hela inlägget »

De två satt där i soffan och delade varandras transparens. Klädedräkten var ett stormande hav varpå världen rämnade och återuppstod. Frågan flög genom de bådas medvetanden; ”vad är det som pågår?”

Läs hela inlägget »

Så var det det där vardagsdramat. Mask- och rolltagandet oss människor i mellan. En äger trädgårdsslangen och håller maskerad bestämt makten över tillgången på vatten bakom ryggen. En annan har lagt mask åt sidan och vänder rygg åt det hela. För vad gör det? Det rinner rikligt ur vattenkannan trots dess ändlighet. Som livet självt. I bakgrunden har den rosa kaminen lagt om skorstenens bana och leder nu ut ur taknock på tillbyggnaden. Som livet självt. Alla dessa historier...

Läs hela inlägget »

Arbetar längre och längre in i målningen. Efter fem år har en hel del hänt i berättelsen. Målningen är en spegel, en reflektionsyta, där livet försöker göra sig begripligt. Fångas och gestaltas. ”Här ute” finns en massa kroppar, ord och text, handlingar och intentioner. ”Där inne” bygger sig erfarenheten sitt konstverk, tanken och känslan sitt sandslott. Nu är jag och verket här. I andra bilder berättas om andra tolkningar av existensen. Den här berättelsen balanserar på en fin linje som skiljer vemodet från glädjen. Från en punkt som alltid blickar bakåt söks utsiktspunkter som skapar begriplighet och utsikt in i framtiden.

Läs hela inlägget »