2018 > 12

Ett växt-epos.
Hur någon tog form och växte. Tillsammans och enskilt. I medvetande, gestalt och kruka.

Läs hela inlägget »

Där satt vi uppkrupna på bänken och betraktade våra liv, som de blommor vi var, med var sitt moln över hjässorna. Den nederbörd som föll gjorde att vi växte. /
There we sat up on the bench and watched our lives, as the flowers we were, with our clouds over our heads. The precipitation that fell made us grow.

Läs hela inlägget »

2018 > 12

Ett växt-epos.
Hur någon tog form och växte. Tillsammans och enskilt. I medvetande, gestalt och kruka.

Läs hela inlägget »

Där satt vi uppkrupna på bänken och betraktade våra liv, som de blommor vi var, med var sitt moln över hjässorna. Den nederbörd som föll gjorde att vi växte. /
There we sat up on the bench and watched our lives, as the flowers we were, with our clouds over our heads. The precipitation that fell made us grow.

Läs hela inlägget »

2018 > 12

Ett växt-epos.
Hur någon tog form och växte. Tillsammans och enskilt. I medvetande, gestalt och kruka.

Läs hela inlägget »

Där satt vi uppkrupna på bänken och betraktade våra liv, som de blommor vi var, med var sitt moln över hjässorna. Den nederbörd som föll gjorde att vi växte. /
There we sat up on the bench and watched our lives, as the flowers we were, with our clouds over our heads. The precipitation that fell made us grow.

Läs hela inlägget »