Om mig


Jag har i huvudsak genom åren arbetat med måleriet som bas och texten som självklar följeslagare. Texten har stått vid sidan om i bokproduktion eller flyttat in i min bildvärld. Sedan 2005 har mitt måleri varit baserat i en färgskala av rosa, gult och rött, spelandes i en rumslig ljushet. Jag har alltsedan dess utvecklat en bildvärld som utmanar invanda föreställningar kring färgspråk och gängse berättelser. Varje bild är en scen som bär sitt eget djup.

I kontrast till mitt ljusa uttryck, väljer jag ibland att dyka ner i dess motsats; det mörka och inte sällan politiska spänningsfältet. Just nu upptar fotografiet mitt intresse för mörkrets möjligheter.

I min blogg kan du kontinuerligt ta del av mitt konstnärliga arbete.

Under fliken Bildvärld beskriver jag utförligare bakgrunder till mitt konstnärliga arbete.

Välkomna till min hemsida!